Přírodovědný klokan

20.11.2013 20:01

Jak se již stává pravidlem, měří si žáci 8. a 9. ročníku naší školy své znalosti z předmětů matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika v soutěži  Přírodovědný klokan. Ten je pořádán Přírodovědnou fakultou UP v Olomouci a probíhal dle jejich zadání i na naší škole. Letos to bylo ve středu 16. října 2013. 

Na pomyslných stupních vítězů stanuli žáci 8. ročníku v pořadí – Michal Úlehla, Věra Adamčíková a Aneta Mischeková.  Vítězům patří gratulace a ostatním uznání  za snahu o dosažení co nejlepších výsledků.