Projekt Energetická hodnota potravin

18.03.2012 20:36

 

V předmětu rodinná výchova se žáci 6. ročníku seznámili v rámci tématu „Zdravá výživa“ s pojmem energetická hodnota potravin – a to nejen po stránce teoretické, ale  formou projektových hodin i po stránce praktické. Po dobu několika týdnů si uschovávali obaly od různých potravinářských výrobků, které doma spotřebovali. Poté ve školních hodinách rodinné výchovy jsme se seznámili s tím, co pojem energetická hodnota znamená, kde její hodnotu na obalech najdou, k čemu lze zjištěné informace  využít apod. Z přinesených obalů si žáci ve skupinách vytvořili přehledné plakáty. Cílem a výstupem projektu bylo uvědomění si důležitosti přiměřeného a správného příjmu potravy pro naše zdraví. Jeho vyváženost vzhledem k našim pohybovým aktivitám a taktéž důležitost výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl.