Projekt Hasík opět na naší škole

28.03.2012 19:08

V pondělí 26. března 2012 nás , jak se již stává tradicí, navštívili se svým vzdělávacím programem Hasík CZ hasiči z Morkovic.Tento program je určen žákům 2. a 6. ročníku. Je zaměřený na preventivně výchovnou činnost dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a je realizován formou přiměřenou věku dětí

/ hry, odměny, ap. /.

Další setkání proběhne 19. dubna. Poslední návštěva se uskuteční v měsíci květnu a bude spojena s praktickou ukázkou zásahové techniky a vlastní práce hasičů.