Recyklace hrou

28.10.2014 18:05

V pátek před podzimními prázdninami navštívila naši školu paní lektorka s výjezdním programem RECYKLACE HROU. Tato akce mohla být realizována díky tomu, že jsme již několik let aktivně zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ.  Všichni žáci školy si postupně zábavnou a názornou formou zopakovali své znalosti z oblasti třídění odpadů, nakládání s odpady, s pojmem recyklace a s tím, co lze díky recyklaci člověkem opětovně využít. Největší odměnou pro naši školu byla závěrečná pochvala paní lektorky, že máme ve škole šikovné děti!!