Stravovací návyky - Střední zdravotnická škola

12.05.2016 19:06

V rámci výuky o zdravém životním stylu a plnění plánu preventivního programu školy vyrazili žáci 4. a 5. ročníku  ve středu 11. května do Kroměříže na Střední zdravotnickou školu Kroměříž k realizaci preventivního programu „ Zdravé a nezdravé nápoje, pitný režim“.  V rámci něho se dozvěděli řadu nových informací o různých nápojích a pitném režimu, řadu jich již věděli a tímto si je zopakovali. Jako perličku programu absolvovali všichni ochutnávku nápojů zdravých i nezdravých s komentářem žákyň a paní učitelky SZŠ. Nezbývá než doufat, že získané informace o škodlivosti či vhodnosti některých nápojů uplatní děti i v praktickém životě!!!