Úřad práce

14.11.2016 21:05

V rámci výuky občanské výchovy a přípravy na povolání navštívili žáci 9. ročníku naší školy Úřad práce v Kroměříži. Využili nabídky IPS tj. informačního a poradenského centra pro volbu povolání. V průběhu setkání s paní Hrdinovou se žáci dozvěděli řadu důležitých informací, obdrželi kontakty pro možnost získání informací dalších, dle jejich vlastního zájmu. Na závěr setkání jim byla nabídnuta možnosti individuálních konzultací, a to i s rodiči v IPS Kroměříž.