Ve městě to žije - Muzeum Kroměřížska

12.05.2014 18:11

V úterý 6. května se vydal 7. ročník naší školy do Muzea Kroměřížska na program pro školy s názvem „Ve městě to žije". I když jako děti z vesnice máme přírodu kolem sebe denně, zajímalo nás nahlédnutí do života běžných městských živočichů. Výstava návštěvníkům představuje biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Dále seznamuje s živočichy v nich žijících, s jejich změnami chování a přizpůsobováním se novým podmínkám. Expozice se nám všem líbila a vhodně obohatila naše poznatky z přírodopisu.