Výlet za poznáním do Ostravy

15.06.2018 17:51

Dne 25. 5. 2018 jsme společně s druhým a třetím ročníkem navštívili v rámci školního výletu Velký svět techniky v Ostravě. Žáci si zde mohli prohlédnout expozice na téma Lidské tělo, Elektrický proud, Naše Země, Zajímavosti o zvířatech, Magnetické pole a další. O zábavu se postaraly i experimenty, které jsme si mohli sami vyzkoušet. Zajímavá byla i návštěva 3D kina na téma Predátoři, kde se žáci dozvěděli spoustu nových informací o největších a nejrychlejších zvířatech světa. Program ukončila prohlídka Klamária, kde jsme se ponořili do tajuplného světa klamů a tajemství lidského oka.