Výšlap na Kleštěnec

19.01.2014 20:53

Ve čtvrtek 16.1. jsme se školní družinou vyrazili zdolat jeden z nejvyšších bodů Litenčické pahorkatiny - Kleštěnec / 498 m.n.m. /.
Cesta nám trvala přibližně dvě hodiny, při které si děti osvěžily své vědomosti o přírodě. Poznávali jsme stromy, povídali jsme si o houbách a lesní  zvěři. Dokonce jsme zahlédli i několik srn. U cíle jsme si odpočinuli, proběhlo důležité fotografování a zapsání do turistické knihy. Po splnění těchto náležitostí jsme se  vydali na zpáteční cestu. I přes nepříjemné bahýnko, které nás provázelo částí cesty, věřím, že se výšlap na Kleštěnec líbil a děti si ho náležitě užily.