Výuka plavání - informace pro rodiče

09.06.2015 19:19

V pátek 12. června proběhne jedna z posledních hodin výuky plavání žáků 3. a 4. ročníku a to v čase od 9.00 do 10.15. Tuto akci mají možnost navštívit 

také rodiče účastnících se žáků. Jsou srdečně zváni.