Zámek Kroměříž a zahrady

10.07.2012 14:14

Žáci 2. stupně se dne 19. června zúčastnili dějepisně zeměpisné exkurze do našeho okresního města. Jejich cílem bylo seznámit se blíže s památkami zapsanými na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO  a to se zámkem a zahradami Květnou a Podzámeckou. Děti se zájmem naslouchaly výkladu sympatické slečny průvodkyně, poctivě leštily vzácné parkety a obdivovaly krásu nábytku, štukových stropů, kachlových kamen a vzácných obrazů. Velmi na ně zapůsobil svou výzdobou Sněmovní sál. Škoda, že nikdo nenašel odvahu vyzkoušet výbornou akustiku tohoto sálu. Součástí prohlídky byl výstup na zámeckou věž. Žáci s elánem zdolali všech 206 schodů. Odměnou jim byl nádherný výhled na město Kroměříž a vzdálenější okolí i na spolužáky sedící na lavečkách před zámkem. Další jejich kroky směřovaly do Květné zahrady na výstavu   v Rotundě. Mozek nechápal a oči žasly. Zbyl čas i na prohlídku zahrady a vydatné osvěžení v kašně.