INFORMACE K POVINNOSTI OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ V ŠJ  PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY OD 13.12.2014

 

Alergeny.doc (12288)

 

 

Informace pro rodiče k platbě stravného

Platbu za stravu je možné hradit bezhotovostně na bankovní účet školy ( 181986576/0300 ) nebo poštovní poukázkou typu A.

Při platbě je nutné vždy uvést variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka.

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte na čísle 773 228 247 nejpozději do 7.30h.

Ceny obědů a doplňkového jídla podle  Vyhlášky č.107/2005 Sb o školním stravování, platné od 1.9.2017

 

Cena stravného je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku ( od 1.9. do 31.8.) , ne třídou, kterou navštěvuje.

  Žáci ZŠ  7 – 10 let : 20 Kč

  Žáci ZŠ 11 – 14 let: 23 Kč

  Žáci ZŠ 15 a více let : 27 Kč

  Dospělí strávníci ( zaměstnanci + bývalí zaměstnanci PO ) : 27 Kč

  Cizí strávníci : 53  Kč

 

 

  MŠ do 6 let: 7 Kč + 16 Kč + 7 Kč ( ranní svačina+ oběd+ odpolední svačina ) +3 Kč celodenní pitný režim = 33 Kč

  MŠ 7 letí : 8 Kč + 20 Kč + 7 Kč ( ranní svačina+ oběd+ odpolední svačina ) + 3 Kč celodenní pitný režim = 38 Kč

 

Vnitřní řád ŠJ.doc (31744)