Školní družina

Rámcový režim dne

11.20 - 12.30

oběd,h  oběd,hygiena,odpočinkové a zájmové činnosti (hromadné nebo jiné

dle individuálního přání )

 

 

12.30 - 13.15

hlavní zájmová činnost

 

13.15 - 14.15

rekreační činnosti (pobyt venku,vycházky)

hygiena,svačina,odchody dětí

 

 

14.15 – 15.00

didaktické hry – příprava dětí na vyučování

individuální odpočinkové činnosti

odchody dětí,ukončení činnosti školní družiny a dozoru nad dětmi

 

 

15.05

uzavření školní družiny

 

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí,ale i k náladě

a přání dětí.

V době prázdnin není školní družina v provozu.

 

 

 

 

   Pravidla chování ve školní družině

 

Co nemůžeme:

 

1/ Nesmím fyzicky ubližovat ostatním dětem v ŠD

2/ Nesmím používat vulgární slova

3/ Nesmím obtěžovat ostatní nadměrným hlukem (křičet, rámusit     

   věcmi)

4/ Nesmím narušovat a záměrně kazit hry ostatních dětí

5/ Nesmím běhat po třídě a ničit zařízení třídy (lození po lavicích)

6/ Nesmím bez dovolení vychovatelky kreslit na tabuli

7/ Nesmím odcházet ze třídy bez svolení vychovatelky

8/ Při řízené činnosti se zapojím a nebudu ji negovat svým chováním   

   (činnost určuje výhradně vychovatelka)

 

 

 

Co můžeme :

 

1/ Můžu si hrát, půjčovat si různé hry a stavebnice

2/ Můžu si psát úkoly

3/ Můžu kreslit a malovat na papír a kreativně se rozvíjet

4/ Můžeme se přátelsky domluvit na spoustě věcí

 

 

 

Co musíme :

 

Poslouchat pokyny paní vychovatelky a zbytečně nediskutovat. Pokud se jednou řekne NE, tak to platí! 

 

Platby za pobyt ve školní družině