ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019                                       ( I.oddělení )

 

 

Cílem je dát příležitost dítěti k naplnění volného času a seberealizovat se.

Plán činností není závazně stanoven,může být doplněn nebo pozměněn o další činnosti podle

počasí,potřeby a přání dětí.

 

CELOROČNÍ HRA : " POJEDEME NA VÝLET " -  každý měsíc se podíváme na nějaké zajímavé místo v Česku ( obrázky, rozhovory, informace a tipy na rodinné výlety )

 

 

PODZIMNÍ OBDOBÍ  ( září, říjen, listopad )

poznáváme nové žáky a nové prostředí

seznámení dětí s řádem ŠD, bezpečností a s denním režimem ŠD

rozvíjíme jemnou motoriku – navlékání,provlékání,třídění

denně trávíme nějaký čas venku

vybíráme si zájmové kroužky

sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvěř

kreslíme,malujeme a modelujeme na podzimní téma

vyrábíme draky a pouštíme je na hřišti

soutěžíme o nejhezčí dýni z lepenky

chodíme na vycházky do lesa a do parku

HALOWEEN – společná akce

kreslíme,malujeme,stříháme,lepíme – podzimní tématika

čteme,posloucháme a díváme se na pohádky

hrajeme hry na koberci

povídáme si o prevenci proti nachlazení,vaříme si čaj

akce : Slepý malíř ( zábavná soutěž o nejlepší obraz kreslený poslepu )

 

 

ZIMNÍ OBDOBÍ ( prosinec, leden, únor )

Mikuláš, adventní čas, Vánoce

výrábíme vánoční přání,zdobíme oddělení

posloucháme a zpíváme vánoční koledy

sáňkujeme,bobujeme,hrajeme hry na sněhu

akce : Čertovské rejdění ( soutěže a diskotéka v tělocvičně )

vyprávíme si o vánočních dárcích

stavíme sněhuláky

kreslíme a malujeme na zimní téma

akce : Kdo dejede nejdál? ( soutěž ve sjezdu na bobech )

čteme a díváme se na pohádky

procházíme se zimní přírodou,sáňkujeme,bobujeme

povídáme si o místě,ve kterém žijeme

připravujeme se na školní karneval

akce : Soutěž o nejhezčí obličejovou masku

 

JARNÍ OBDOBÍ (březen, duben, květen )

zdobíme školu a naše oddělení ( jarní motivy )

chodíme na vycházky, sledujeme změny v přírodě

Měsíc knihy – uděláme si besedu o nejoblíbenější knize

povídáme si o domácích zvířatech a jejich mláďatech

akce : Můj domácí mazlíček

vyrábíme dopravní značky

hrajeme míčové a kolektivní hry na hřišti

chodíme na dětské hřiště a na vycházky po okolí Litenčic

povídáme si o velikonočních zvycích

vyrábíme velikonoční zajíčky,kraslice a kuřátka

soutěžíme v jízdě na koloběžce

akce : Čarodějnické odpoledne ( soutěže,opékání )

chodíme na vycházky do lesa

sportujeme na hřišti,dovádíme na prolézačkách

skládáme z papíru

kreslíme na chodníku

Den matek – vyrábíme přáníčka

akce : Indiánské odpoledne

 

LETNÍ OBDOBÍ (červen )

Den dětí – akce školy,pokračujeme zábavným odpolednem v družině

Prázdninový vláček – kam chci jet na prázdniny

trávíme hodně času v přírodě, na hřišti, na prolézačkách

hodnotíme školní rok a společné akce

akce : Trefa do strašáka ( zábavné odpoledne s plněním nezvyklých úkolů )

           Netradiční olympiáda ( sportovní disciplíny trochu jinak )

 

 

 

 

 

 

    •